UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL

All statements by Ambassador CHOI Kyong-lim, President of the Human Rights Council, Tenth Cycle2015-2016

Presidency

12th Cycle
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018
Previous Presidency
11th Cycle
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017
10th Cycle
01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
9th Cycle
01 Jan 2015 - 31 Dec 2015
8th Cycle
01 Jan 2014 - 31 Dec 2014
7th Cycle
01 Jan 2013 - 31 Dec 2013
6th Cycle
19 Jun 2011 - 31 Dec 2012
5th Cycle
19 Jun 2010 - 18 Jun 2011
4th Cycle
19 Jun 2009 - 18 Jun 2010
3rd Cycle
19 Jun 2008 - 18 Jun 2009
2nd Cycle
19 Jun 2007 - 18 Jun 2008
1st Cycle
19 Jun 2006 - 18 Jun 2007
​Bureau
12th Cycle
01 Jan 2018 - 31 Dec 2018
Previous Bureau​
11th Cycle
01 Jan 2017 - 31 Dec 2017
10th Cycle
01 Jan 2016 - 31 Dec 2016
9th Cycle
01 Jan 2015 - 31 Dec 2015
8th Cycle
01 Jan 2014 - 31 Dec 2014
7th Cycle
01 Jan 2013 - 31 Dec 2013
6th Cycle
19 Jun 2011 - 31 Dec 2012
5th Cycle
19 Jun 2010 - 18 Jun 2011
4th Cycle
19 Jun 2009 - 18 Jun 2010
3rd Cycle
19 Jun 2008 - 18 Jun 2009
2nd Cycle
19 Jun 2007 - 18 Jun 2008
1st Cycle
19 Jun 2006 - 18 Jun 2007